กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) 

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 Schedule for Kasetsart University Commencement 2018

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 ประกาศ !!  ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาติให้นำลูกโป่งเข้ามาจำหน่าย หรือนำลูกโป่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อย่างเด็ดขาด 

 

 

 

wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell