มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีการจัดกิจกรรม Open House ทุกภาควิชา

         ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนมาก

ภาพประกอบ

 

wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell