ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


มาดูกันว่าฝนตกสะสมในพื้นที่ ม.เกษตร มาแล้ว 6 เดือนเป็นยังไงบ้าง

ผ่านมาแล้วกับครึ่งปีของปี 2563 มาดูกันว่าฝนตกสะสมในพื้นที่ม.เกษตร
มาแล้ว 6 เดือนเป็นยังไงบ้าง
จากการนำข้อมูลตรวจวัดรายนาทีมาสะสมเป็นรายเดือนแล้วพล็อตเป็นกราฟการแพร่กระจายน้ำฝนรายเดือนและปริมาณน้ำฝนสะสม ดังรูป

พบว่า
ค่าน้ำฝน 6 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ที่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี (ราวๆ กึ่งหนึ่ง) แต่ก็ยังมีค่ามากกว่า 2562 (ปีที่แล้ว) อยู่
อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าพึงเข้าสู่ฤดูฝนมาได้ 2 เดือน และยังมีในลุ้นกันอีก 4 เดือนต่อจากนี้

สำหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางภาควิชา
มีข้อมูลตรวจวัดอัพเดตทุก 15 นาที ดังลิงค์
http://weather.wre.eng.ku.ac.th/#/