ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศึกษาดูงาน อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร สำนักชลประทานที่ 9

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า และนิสิตปริญญาตรี ปี 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร สำนักชลประทานที่ 9  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563