ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ซ้อมย่อย วันที่ 13 มีนาคม 2565
ซ้อมใหญ่ วันที่ 19 มีนาคม 2565
รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2565