ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
- เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ อาคาร 8 ชั้น 7